Privacybeleid

Privacybeleid Theha B.V.
Bij Theha voelen wij ons verantwoordelijk voor het beschermen van persoonsgegevens en het waarborgen van de privacy van onze medewerkers, consumenten en zakelijke partners.

Om dit betrouwbaar en transparant te maken hebben we een privacybeleid opgesteld waarin we uitleggen op wat voor manier we gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

Contactgegevens
Theha B.V. is een besloten vennootschap gevestigd aan de Nobelstraat 2 3846 CG te Harderwijk. Theha staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08090176. De functionaris gegevensbescherming is G. Kakebeeke.

Doelen verwerken persoonsgegevens
Theha B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het aangaan van een overeenkomst
– Het uitvoeren van onze dienstverlening en beantwoorden van vragen
– Om goederen of diensten af te leveren
– Het afhandelen van een betaling
– De mogelijkheid tot informeren over de wijzigingen van diensten en producten
– Analyse van de behoefte van onze relaties tot onze producten en diensten

Theha B.V. verwerkt ook persoonsgegeven als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Persoonsgegevens die Theha B.V. verwerkt
Theha B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Theha B.V. verwerkt t.o.v. bovenstaande doeleinden.

– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Nationaliteit
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Aankoopgedrag
– Gegevens over uw activiteiten op deze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Theha B.V. verwerkt de volgende bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van haar medewerkers:

– BSN

Bewaartermijn
Theha B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, dan wel op de grond van de wet is vereist.

Minderjarigen
Theha B.V. verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjaren (personen jonger dan 16 jaar) als daar schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Cookies of vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Theha B.V. maakt gebruik van functionele cookies. Daarnaast gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

De cookies die Theha B.V. gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw taalinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Interactie via socialmediapagina’s
Wanneer u contact opneemt met Theha B.V. via een social media platform (LinkedIn, Facebook, etc.) ontvangt Theha B.V. gegevens van u. Gegevens die wij dan van u kunnen ontvangen zijn uw naam, adresgegevens, e-mailadres, profielfoto en uw geslacht. Wanneer u wilt weten welke gegevens socialmediaplatformen over u openbaar maken, verwijzen wij u door naar de privacystatements van het desbetreffende socialmediaplatform. De gegevens die wij via socialmedia van u ontvangen gebruiken wij om te reageren op uw opmerkingen en berichten en om onze consumentenpopulatie te analyseren.

Daarnaast gebruikt Theha B.V. gegevens die het socialmediaplatform van u heeft verzameld om u advertenties te tonen. Deze advertenties worden gebaseerd op gegevens die het platform van haar gebruikers heeft verzameld. Theha B.V. heeft geen toegang tot deze gegevens. Tevens heeft Theha B.V. geen controle over welke gegevens dit platform opslaat en gebruikt. Om hier inzicht in te krijgen, verwijzen wij u door naar het privacybeleid van het desbetreffende platform.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die Theha B.V. van u heeft. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen m.b.t. uw persoonsgegevens tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemmen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gegevens die Theha B.V. van u ontvangt worden uitsluitend intern gebruikt. Theha maakt hiervoor alleen een uitzondering wanneer zij bij wet verplicht is deze gegevens te verstrekken aan toezichthoudende instanties, fiscale autoriteiten en/of onderzoeksinstanties. Daarbij verstrekt Theha B.V. geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging
Theha B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@theha.nl

Wijzigingen privacybeleid
Dit privacybeleid kan tussentijds worden gewijzigd. Theha B.V. adviseert u daarom regelmatig dit cookiestatement door te lezen op eventuele wijzingen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen n.a.v. onze verklaring? Dan kunt u altijd contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming G. Kakebeeke. Hij is te bereiken via info@theha.nl of via +31 (0)341 412 860.