Algemene Voorwaarden Winacties

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle winacties georganiseerd door THEHA b.v. op de website en social media kanalen van Theunisse Kokosbrood. Door deelname aan de betreffende winacties gaat de deelnemer akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden Winactie.

 • Deelname aan winacties is kosteloos.
 • Medewerkers van THEHA b.v. zijn uitgesloten van deelname aan winacties.
 • Deelnemers tot 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.
 • THEHA b.v. behoudt zich het recht voor om actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 • De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) worden vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier. Inzendingen buiten deze periode zijn uitgesloten van deelname.
 • Inzendingen kunnen door THEHA b.v. worden gebruikt en getoond op de website en/of social media kanalen van Theunisse Kokosbrood.
 • Deelname is alleen mogelijk voor personen die woonachtig zijn in Nederland.
 • De winnaar van een actie ontvangt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Bij achtergelaten e-mailadressen wordt de winnaar per e-mail geïnformeerd.
 • Indien de winnaar zich niet binnen één week na bekendmaking meldt, wordt een nieuwe winnaar gekozen.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, ontvangen geen aparte melding hiervan.
 • De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar voor geld, producten of diensten. Weigering of niet aanvaarding van de prijs leidt tot herselectie van een winnaar.
 • Prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. THEHA b.v. is niet aansprakelijk voor gebreken aan de prijs of schade bij levering.
 • Persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor uitvoering van de winactie en prijsuitreiking.
 • THEHA b.v. kan deelnemers diskwalificeren en/of uitsluiten bij schending van deze Algemene Voorwaarden of bij frauduleus gedrag.
 • Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

 

Voor vragen en opmerkingen, neem contact op met THEHA b.v. via: info@theha.nl of +31(0)341412860.