Gedragscode

Betrouwbaarheid voor een verantwoord product!

Bij Theha b.v. hebben we kwaliteit, voedselveiligheid, transparantie, integriteit en respect voor mens, dier en milieu hoog in het vaandel staan. We willen gebruikers van onze producten de garantie bieden dat deze verantwoord zijn samengesteld en op een goede manier tot stand zijn gekomen. We hebben daarom verschillende procedures voor maatschappelijk verantwoord ondernemen geïntegreerd in ons bedrijfsbeleid, en lichten u een aantal van deze graag toe.

Medewerkers
Goede gemotiveerde medewerkers zijn een  belangrijke basisvoorwaarde om u goede betrouwbare producten te kunnen garanderen, en om alle werkzaamheden binnen onze processen op een verantwoorde en efficiënte manier gedaan te krijgen.

Wij willen daarom veilige en gezonde arbeidsomstandigheden creëren voor al onze medewerkers. We bieden hen voldoende training en opleiding waardoor ze met vertrouwen en de juiste kennis en vaardigheden hun werkzaamheden kunnen uitvoeren om een goed product voort te brengen.

Leveranciers
Van onze leveranciers vragen wij te handelen conform de wet- en  regelgeving in de landen waarin zij actief zijn. Ook verwachten wij van hen dat zij de internationale arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, zoals geformuleerd door de International Labour Organisation (ILO) respecteren. Hierin worden onder meer dwang- en kinderarbeid en discriminatie in beroep en beroepsuitoefening uitgesloten.
 
De leverancier biedt haar medewerkers gezonde en veilige arbeidsomstandigheden met respect voor de waardigheid van het individu en de belangen van medewerkers, en ziet erop toe dat dit ook bij haar toeleveranciers gebeurt.

Milieu
Theha b.v. streeft er naar om een steeds duurzamere bedrijfsvoering te ontwikkelen. Samen met onze leveranciers en partners zullen wij op verschillende vlakken als energiebesparing en verpakkingsmaterialen samenwerken om een goede zorg voor wereld en milieu te bevorderen.