Privacy
Dit is het privacy statement van Theha b.v. voor de website www.kokosbrood.nl. Dit statement verschaft informatie over de gegevens die we vragen en verwerken van de gebruikers van de website. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze gebruikers en vinden het daarom belangrijk om transparant en betrouwbaar voorlichting te geven over de gegevens die wij opvragen, en hoe wij deze verwerken.  

Doeleinden van de gegevensverwerking
Tijdens uw bezoek op www.kokosbrood.nl kan Theha b.v. u om bepaalde persoonlijke informatie vragen. Deze informatie wordt gebruikt  voor het behandelen van uw vragen en opmerkingen, het gevraagd opsturen van informatie, en om u de mogelijkheid te geven deel te nemen aan spelletjes en wedstrijden die we organiseren .

De door u verstrekte persoonsgegevens zullen enkel voor de hierboven beschreven doeleinden worden gebruikt en/of verwerkt, tenzij elders op de website iets anders staat vermeld, en worden te allen tijde vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld.We hebben diverse technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Derde partijen
Uw gegevens worden niet aan derde partijen ter beschikking gesteld, tenzij op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

Cookies & Google Analytics
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden. Doel is om aan de hand van deze gegevens de werking en indeling van de website te kunnen optimaliseren. Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Theha b.v., en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Inzage en correctie
Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), beschikt u op elk moment het recht om de gegevens die u betreffen in te kijken, te wijzigen, recht te zetten en te laten schrappen, wat
rechtstreeks aangevraagd kan worden door te schrijven naar:

Theha b.v. Consumentenservice
Postbus 34
3840 AA Harderwijk

Scope
Dit privacy statement is alleen van toepassing op (persoons) gegevens achtergelaten op www.kokosbrood.nl.  Deze site bevat links of verwijzingen naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacyregels hanteren, voor de inhoud van deze andere websites kan Theha b.v. geen verantwoordelijkheid dragen. Theha b.v. raadt u aan, alvorens u op andere websites persoonlijke gegevens verstrekt, zich van deze regels op de hoogte te stellen.

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. De meest recente versie van het privacy statement zal altijd op deze website worden gepubliceerd.