Wettelijke bepalingen
De site www.kokosbrood.nl wordt uitgegeven door Theha B.V., welke het copyright van deze site bezit. De voorstelling en de inhoud van deze site zijn eigendom van Theha B.V. en beschermd door de geldende wetten op de intellectuele eigendom. Publicatie of gebruik anderszins is alleen toegestaan met toestemming van de rechthebbende.

Overname van informatie van deze site is alleen toegestaan met correcte bronvermelding én met schriftelijke toestemming van Theha  B.V..

Disclaimer
Op deze website stelt Theha B.V. aan de bezoekers van de website bepaalde informatie ter beschikking. De site bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden.

Theha B.V. streeft daarbij naar een correcte en betrouwbare weergave van deze informatie, maar kan de juistheid en de volledigheid van deze informatie echter niet volkomen garanderen, en acht zich niet gebonden door enige fout of omissie. Aan het bepaalde op deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Theha b.v.  aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van verkeerd gebruikte informatie en/of informatie die onjuist of onvolledig is gebleken, en sluit dus iedere aansprakelijkheid ter zake uit, alsmede iedere andere vorm van aansprakelijkheid.